هایژنیک

هایژن (Hygiene) هایژن (Hygiene) در لغت به معنای بهداشت و بکارگیری اصول بهداشتی است . در این مجال به کاربرد آن در صنعت اشاره ای مختصر خواهیم داشت . با توجه به اینکه حیات و بقاء نسل بشر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ، این مهم در سایه همسویی با استانداردهای توصیه شده در …

هایژنیک ادامه مطلب »