logo

نشاسته و فرآوری آن در آلفالاوال

 

بيش ازنيمي از 60 ميليون تن نشاسته اي كه هر ساله در جهان توليد مي شود با بكارگيري سيستم ها و تجهيزات آلفالاوال فرآوري مي گردد.

آلفالاوال داراي شهرت جهاني در انتقال حرارت ، جداسازي و حمل سيالات مي باشد.

كه براي فرآوري كارآمد و پايداري اقتصاد عملياتي در فرآوري نشاسته مهم مي باشد.

بدين معني كه آلفالاوال كاملا در موقعيتي قرار دارد كه به توليد كنندگان نشاسته كمك مي كند تا فرصتهاي بازاري مهم و جديدي را باز كنند .

و نتايجي را كه در اين شرايط موجود به آن دست مي يابند را بهينه نمايند.

نشاسته ذرت

استخراج نشاسته از ذرت

تقريبا 85% تقاضاي جهاني نشاسته با كشت ذرت برطرف مي گردد. استخراج نشاسته از ذرت با خيساندن دانه هاي ذرت در آب شروع مي شود، در فرآيندي كه خيساندن ناميده مي شود . پس از اينكه دانه ها نرم شدند و پس از آسياب كردن ، جوانه در هيدروسيلكون ها و غربالها جدا مي شود. بعد از اينكه جوانه جدا شد ، سپس بخش فيبري جدا شده و با به كارگيري غربالها شسته مي شود.

بعد از آن، جوانه ذرت پرس شده تا براي مصرف، روغن ذرت توليد شود.

مراحل جداسازی نشاسته و پروتئین :

مرحله اول : بخش اصلي پروتئين با بكارگيري سانتريفوژ نازلي در فرآيندي كه جدا سازي اوليه ناميده مي شود، جدا مي گردد. به دنبال آن با آب شيرين در هيدروسيكلونها شسته شده تا پروتئين باقي مانده ديگر ناخالصيها جدا شوند.

مرحله دوم : پروتئيني كه در سانتريفوژ نازلي جدا شده در سانتريفوژ نازلي ديگري، آب گيري اوليه شده و به دنبال آن آبگيري نهايي با بكارگيري فيلترهاي خلاء انجام مي گيرد.

آب شستشوي پروتئين بازيابي شده و به عنوان آب فرآيند براي شستشوي فيبرها و جوانه در مرحله خيساندن بكار مي رود. در طي خيساندن ، مواد محلول از ذرت تراوش كرده و در آب خيساندن جمع مي گردند.

براي بازيابي اين اجزاء ارزشمند ذرت، آب خيساندن در تغليظ كننده (evaporator) فرآوري شده تا اين مواد جامد محلول با تبخير بخشي از آب ، تغليظ شوند .

در بسياري از كارخانجات ، اين مواد محلول با مواد فيبري ، قبل از اينكه فيبرها خشك شوند، مخلوط مي گردند . اين محصول خشك شده اغلب خوراك گلوتن ناميده مي شود كه به طور وسيعي به عنوان ماده خام خوراك حيواني به كار مي رود.

پروتئين پس از خشك كردن ، كنجاله گلوتن خوانده مي شود .

با مقدار پروتئين بالايي (تقريبا 65%) به طور وسيعي به عنوان خوراك ماهي و طيور بكار مي رود.كارخانه نشاسته ذرت در Aschoch استراليا متعلق به شركت AG ظرفيت فرآوري خودش به مقدار 1000 تن در روز، افزايش داده است. آلفالاوال نيز دانش و چگونگي اين عمل را به همراه تجهيزات فرآوري و كنترل تامين نموده است.

آلفالاوال و استخراج نشاسته ذرت

با تحصيل فعاليتهاي نشاسته Dorr-oliver آلفالاوال بزرگترين شركت منسوب در صنعت نشاسته ذرت مي باشد.

تجربه بي نظير آلفالاوال بر پايه طراحي و ساخت بيش از 100 كارخانه نشاسته ذرت در سرتاسر جهان مي باشد.

سانتريفوژ merco آلفالاوال

بر خلاف ساير سانتريفوژ نازلها كه چند منظوره اند، طراحي سانتريفوژ merco آلفالاوال مختص تجهيزات فرآوري نشاسته ذرت، ايجاد شده است.

اين سانتريفوژها شامل بار مواد جامد (زياد) و تخليه مداوم، حداقل گرفتگي نازل كه مهم است، مي باشند.

طراحي merco آلفالاوال در اين مكان كه تنظيمات توليد در هنگام عمليات با تغيير دريچه نازل ، قابل تنظيم و امكان پذير مي باشد بي نظير مي باشد.

هم چنين شهرت جهاني براي آن كه توليد با حجم بالا، بي وقفه و قابل انكار را فراهم مي كند.

براي رسيدن به تغلیظ و جداسازي با حداكثر كارايي، ابعاد سانتريفوژهاي merco ، بزرگتر شده و نازل ها و دريچه هاي بزرگتري بين ديسك ها قرار داده شده است. در طراحي merco يك سيستم برگشتي ويژه اي به كار مي رود و يك جريان بازگشتي كه راهي موثر براي كنترل جداسازي و فرآيند تغليظ از طريق جريان پائيني ، شير draw-off مي باشد.

اين به اوپراتور اجازه مي دهد كه شكاف را تغيير داده و تغليظ (غلظت) را با تنظيم ساده ولو draw off جريان پائيني در خط تخليه ، كنترل نمايد.

براي كاهش هزينه هاي نگهداري و حداقل كردن زمان تعمير، كاسه با يك كارتريج یاطاقان ـ اورهد حفاظت مي گردد كه براي افزايش عمر سيستم و جايگزيني سريع و آسان واضح و مبرهن است. لذا ، سانتريفوژ نازلي merco آلفالاوال بطور وسيعي در صنعت نشاسته ذرت براي تغليظ جريان آسياب، جداسازي اوليه، تغليظ گلوتن و شفاف سازي ميدلينگ ها بكار مي رود. مدلهاي مختلف merco با ظرفيتهاي بيش از 1000 تن در روز موجود مي باشند. بازده واقعي به متغييرهايي مانند اندازه ذره ، توزيع، بار، دما و نتيجه جداسازي مورد نياز بستگي دارد.

 

نشاسته گندم

 

استخراج نشاسته از گندم

گندم منبع مطلوبي براي نشاسته در سراسر جهان مي باشد، از آنجا كه به آساني در آب و هواي ملايم تر موجود است و حاوي بخش پروتئيني ارزشمندي است كه گلوتن حياتي ناميده مي شود به طور وسيعي براي مصرف انسان به كار مي رود.

براي استخراج نشاسته، نخست گندم آسياب شده تا آرد گندم بدست آيد.

آرد گندم با آب مخلوط شده تا خمير حاصل گردد كه سپس در معرض يك فرآيند رسيدگي مختصري قرار مي گيرد.

سپس آب بيشتري اضافه مي گردد تا دو غبي حاصل شود كه بخشهاي مختلف آن با بكارگيري يك سانتريفوژ دكانتور 3 فازي جدا مي شود.

در ابتداي فرآيند، اولين و سنگين ترين بخش، نشاسته A پرايم (اوليه ) مي باشد.

بخش دوم شامل نشاسته B و گلوتن حياتي است .

بخش سوم شامل مواد محلولي ، برخي ذرات خيلي ريز نشاسته (نشاسته C) و پنتوزانها مي باشد .

پس از اينكه فيبرها با بكارگيري غربال ها خارج شدند، نشاسته A با استفاده از سانتريفوژهاي نازلي تغليظ گرديده و نهايتا در هيدروسيلكونها با آب شيرين شسته مي گردد.

جداسازي نشاسته B و گلوتن

در ابتدا مخلوط نشاسته B و گلوتن با اسك ها جدا مي شوند.

سپس گلوتن با بكارگيري غلتك هاي شستشو، شسته و خشك مي شود.

پس از خشك كردن ، گلوتن آسياب مي شود. اين ماده ، گلوتن حياتي ناميده مي شود كه براي مصرف انسان به عنوان افزودني غذايي براي مثال بهبود دهنده خمير در تهيه نان بكار مي رودنشاسته B با سانتريفوژ هاي نازلي تغليظ مي شود. نشاسته B با نشاسته A براي تبديل به گلوكز مخلوط مي شود. نشاسته B را مي توان در سانتريفوژ و دكانتور آبگيري و سپس خشك كرد و به عنوان نشاسته ثانوي فروخت. فاز سبك حاصل از سانتريفوژ دكانتور سه فازي كه حاوي بخش پنتوزان موجود در آرد گندم مي باشد، با آنزيم فرآوري شده و با تبخير كننده (evaporatar) تغليظ مي گردد.

 

 

آلفالاوال و استخراج نشاسته گندم

آلفالاوال تجربه جهاني در رابطه با توليد نشاسته گندم دارد.

در ميان بسياري از رفرانس هايمان،  كل كارخانجات turnkey در اروپا و چين مي باشد .

هم چنين اين نصب ها شامل تمام تجهيزات كليدي مورد نياز نظير سانتريفوژهاي دكانتور، سانتريفوژهاي نازلي، هيدروسيلكون ها و غربال ها مي باشند.

سانتريفوژ دكانتور سه فاز آلفالاوال مدل STNX 944آلفالاوال

سانتريفوژ دكانتورهاي سه فازي STNX 944 را براي استفاده در جداسازي نشاسته گندم ايجاد نمود.

طراحي، اين امكان را فراهم آورده تا به حداكثر كارايي جداسازي نشاسته ، گلوتن و پنتوزان ها دست يابيم.

اين مدل بزرگترين سانتريفوز دكانتور سه فازي براي شكستن آرد گندم مي باشد و واضح است كه از سدهاي سرريز overflow  weirs بجاي ديسك هاي تراشيده (paring  disck) استفاده مي كند.

اين دستگاه بهينه بازيابي بيشترين بخشهاي ارزشمند را بدون اينكه نيازي به تنظيم ـ اوپراتور داشته باشد تامين مي كند.

حتي با تغيير شرايط فرآيند، بيشترين ظرفيت ممكن را تامين مي كند.

جداسازي دقيق به اين معني است كه اين فرآيند شامل بازيابي خيلي اندك مي باشد و مرحله بازيابي ندارد.

لذا نصب توان مورد نياز را كاهش مي دهد و هزينه هاي انرژي كاهش مي يابند.

هم چنين ، افزايش دما در فرآيند را محدود مي كند و لذا ، فعاليت باكتريايي كمتري صورت مي گيرد.

در عوض اين امكان وجود دارد كه كيفيت محصول را تقويت نمائيم و زمان توقف براي تميزكردن دستگاه كاهش مي يابد.

نشاسته غده

استخراج نشاسته از غده ها

هم چنين نشاسته را مي توان از دامنه وسيعي از غده ها مانند سيب زميني ، كاساوا و مانيوك استخراج كند.

كارخانه هاي فرآوري نشاسته سيب زميني، فقط بطور فصلي فعاليت مي كنند به اين دليل ساده كه سيب زميني بايستي در يك چارچوب زماني محدود پس از برداشت فرآوري شود. غده هاي تازه سيب زميني شسته شده و سپس با رنده خرد مي شوند. اين رنده ها (Rasper) غلتك هاي دواري اند كه به طور سريعي مي چرخند و تيغه هاي برش بر روي سطح خارجي آنها قرار گرفته است.

اين فرآيند  گرانولهاي نشاسته را كه در داخل ماتريكس فيبري فرو رفته اند، آزاد مي كند.

پروتئين هاي سيب زميني محلول در آب هستند.

و در بسياري از كارخانجات بزرگ نشاسته سيب زميني نخستين مرحله ، اين است كه اين پروتئين ها را با بكار گيري سانتريفوژهاي دكانتوري جدا نمايند.

در ساير كارخانجات فرآوري نشاسته ، بعدا در فرآيند جدا مي شوند و به جريان فاضلاب ختم مي گردند.

مرحله دوم استخراج نشاسته از غده ها

مرحله بعدي ، حذف پالپ فيبري با غربال ها مي باشد. پس از اينكه با بكارگيري سانتريفوژهاي دكانتوري آبگيري شد، اين پالپ معمولا به بخش كشاورزي به عنوان خوراك دام فروخته مي شود.

نشاسته ، تغليظ شده و با استفاده از هيدروسيكلونها يا سانتريفوژهاي نازلي شسته مي گردد.

در كارخانجات بزرگتر، مواد محلول پروتئيني كه بعد از خرد كردن جدا شده اند، بازيابي مي شوند.

اين عمل با استفاده از سانتريفوژهاي دكانتوري در 2 مرحله انجام مي شود.

با استفاده از حرارت و تنظيم PH نخست، پروتئين محلول به پروتئين نامحلول تبديل مي گردد.

سپس پروتئين هاي رسوب كرده با استفاده از سانتريفوژ دكانتوري جدا و آبگيري مي شوند و سپس خشك مي گردند.

پروتئين هاي رسوب نكرده (تقريبا 50%) نهايتا با استفاده از تبخير كننده تغليظ مي شوند.

در سال 2000 تا 2005 آلفالاوال تجهيزات جداسازي را براي سه خط فرآوري نشاسته سيب زميني در شركتهاي چيني Lixue Fin starch co. Ltd. و product co. Ltd  Wohua potato نصب كرد.

هم چنين آلفالاوال يك دامنه وسيع همكاري و خدمات مشاوره اي را براي كمك به توسعه فرآوري نشاسته سيب زميني در چين ارائه مي كند.

يكي از مديران توليد اشاره مي كند كه ما واقعا از تجهيزات آلفالاوال رضايت داريم كه به آساني مي توان با آنها كاركرد و به حداقل نگهداري نياز دارد.

هم چنين به ما كمك مي كند تا نشاسته را با كيفيت خيلي بالائي توليد كنيم.

 

آلفالاوال و استخراج نشاسته از غده ها

آلفالاوال در صنايع كاساوا و سيب زميني در اروپا و آسياي جنوب شرقي پايگاههایي نصب كرده است.

براي مثال، آلفالاوال موقعيت خيلي قوي دارد و بزرگترين پايگاه فرآوري نشاسته را در تايلند نصب كرده است در جائيكه منبع اصلي جهاني نشاسته بر پايه كاساوا مي باشد.

هم چنين در نتيجه همكاري  Dorr oliver ، آلفالاوال بزرگترين تامين كننده خطوط فرآوري نشاسته سيب زميني در چين مي باشد.

 

 

آلفالاوال

 

سانتريفوژهاي نازلي آلفالاوال

هنگاميكه انواع مختلف غده به عنوان ماده خام براي استخراج نشاسته فرآوري
مي گردند، استفاده از سانتريفوژهاي نازلي آلفالاوال به عنوان يك سپراتور تصفيه براي كسب بهترين نتايج مهم
مي باشند. اين سانتريفوژها در دامنه وسيعي از اندازه هاي مختلف و پيكربندي هاي مختلف براي رفع تقاضاهاي جداسازي خاص موجود مي باشند.

سانتريفوژهاي نازلي آلفالاوال ويژگيهاي مشخص متعددي دارند:

ـ تخليه مداوم نشاسته يا كنسانتره پروتئين

ـ ساخت ديسك تراشه اي براي تخليه تحت فشار جريان سرريز . لذا نصب پمپهاي خارجي غير ضروري مي باشد.

ـ كارتريج مجموعه ديسكي (disc stack) را مي توان بر روي يك قطعه بلند كرد، براي سهولت تميز كردن و نگهداري هر سانتريفوژ نازلي آلفالاوال به صورت يك واحد كامل شامل : تمام مدلهاي ولو مورد نياز براي فرآوري مايع و آب شستشو، و يك استارتر ويژه و سيستم كنترل مي باشد.

بهينه سازي فرآيند پائين دست

نشاسته از مواد خام بسيار متفاوتي توليد مي شود و بر اين اساس ، روشهاي توليد نيز متغير مي باشند.

ولي همه فرآيندها داراي اين مسئله مي باشند كه نشاسته بايد شسته شده تا عاري از ناخالصي ها گردد و سپس تغليظ شود.

تجهيزات پائين دست فرآيند

فرآيندي كه به دنبال استخراج نشاسته انجام مي گيرد، فرآوري پائين دست(down stream) خوانده مي شود و معمولا شامل: توليد نشاسته اصلاح شده، هيدروليزات ها ، قند هاي مايع در بسياري از فرمهاي مختلف مي باشد. اواپراتورها و كندانسورهاي صفحه اي Alfacond و Alfavap ، كاملا با اين فرآيندهاي پائين دست جفت شده اند.

نمونه هاي كاربرد انها ، براي تبخير آب و تغليظ گلوكز، فروكتوز، سوربيتول با تبخير مقدار مازاد آب مي باشد.

 

هم چنين آلفالاوال تامين كننده مهم پيلهاي هيدروسيلكوني است كه صنعت نشاسته براي شستشوي نمكي كه در فرآيند شيميايي نشاسته باقي مي ماند ، از آن استفاده مي كند. طراحي و ساخت چنين تجهيزاتي به تجربه متخصصان برجسته و دانش چگونگي فرآيند نياز دارد كه به طور ايده آلي آلفالاوال در جهت تامين آن قرار داده است.

 

 

1 در مورد “نشاسته و فرآوری آن در آلفالاوال”

  1. بازتاب: روش های تولید الکل

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا