نمایشگاه بین المللی آگروفود 1401

  ایران اگروفود 1401 : بیست و نهمین نماشگاه ایران آگروفود بعد از دو سال اتمام کرونا برگزار شد . ولی بسیار ضعیف تر نسبت به سالهای قبل بوده است . در قدیم در نمایشگاه نوآوری و برندهای بسیار معتبر در زمینه قطعات و تجهیزات صنایع غذایی مشاهده می گردید که دیگر مشاهده نمی شود  …

نمایشگاه بین المللی آگروفود 1401 ادامه مطلب »