هموژنایزر GEA

مقدمه ای درباره هموژنایزر : هموژنایزر یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای همگن سازی مواد لبنی چون شیر کارایی دارد که از آن برای یکنواخت کردن پراکندگی چربی شیر ، استفاده می کنند به طوری که با حرکت شدید عملیات همگن سازی، ترکیبات شیر به مقادیر ریز و یکنواخت تبدیل می شود . با …

هموژنایزر GEA ادامه مطلب »