logo

تولید گاز متان از پسماند مواد غذایی

سابقه و هدف: بازیافت انرژی از پسماندها ، روشی مناسب برای مدیریت پسماندها و تولید انرژی پاک می باشد. هدف این مطالعه بررسی هضم بی هوازی پسماند مواد غذایی به وسیله آماده سازی با مایکروویو در زمان و توان های مختلف است .  که در نهایت موجب افزایش هضم بی هوازی و تولید متان می شود.

بررسی تولید متان از پسماند مواد غذایی با استفاده از تابش مایکروویو ، تاثیر توان و زمان تابش و ارائه سینیتک فرآیند

مواد و روش ها:

در این مطالعه، پسماند مواد غذایی از رستوران دانشگاه بو علی سینا جمع آوری شد .  آماده سازی پسماند های مواد غذایی توسط مایکروویو قبل از تغذیه راکتور ها انجام گرفت . به منظور آماده سازی پسماند مواد غذایی ، از مایکروویو خانگی با توان های 450و 630 وات و در مدت زمان های تابش مایکروویو 100،200و300 ثانیه استفاده شد.

فرمول شیمیایی گاز متان

راکتور ها به معنای عامل واکنش یا عامل عکس العمل،  در دمای مزو فیلیک (37 درجه) و در 15 روز راه اندازی شدند و مقادیر SCOD ( محلول شیمیایی اکسیژن )و TCOD  ( کل ترکیبات شمیایی اکسیژن) قبل از بارگذاری و در انتهای آزمایش اندازه گیری شدند. مقادیر متان تجمعی آزمایشگاهی با کمک نرم افزار مناسب بر معاملات نمایی ، گومپر تز تغییر شکل یافته و لاجستیک برازش شدند و بهترین مدل از لحاظ بیش ترین مقدار R2 و کم ترین مقدار ( جذر میانگین مربعات خطا) RMSE  و SSE ( مجموع مربعات خطا)  مشخص شد.

یافته ها:

بر اساس نتایج ، بهترین عملکرد هضم بی هوازی، بیش ترین مقدار TCOD% /SCOD و بیش ترین تولید متان در توان مایکروویو 630 وات و در مدت زمان تابش 300 ثانیه به دست آمد. هم چنین همه منحنی های تولید متان تجمعی با مدل های ریاضی نمایی ، گومپر از تز تغییر شکل یافته و جیستیک برازش شدند.

استنتاج:

افزایش توان و زمان تابش مایکروویو موجب افزایش محلولیت مواد وTCOD%/SCOD مواد غذایی می گردد.

متناسب با افزایش مقدار، TCOD% /  SCOD، مقدار تولید بیو گاز روزانه نیز افزایش می یابد. مقدار کاهش TS و VS  با افزایش توان و زمان تابش مایکروویو افزایش می یابد. هم چنین مدل گومپر تز تغییر شکل یافته ، مدلی جامع و انعطاف پذیر می باشد که به خوبی با داده های آزمایشگاهی برازش می شود و بیش ترین مقدارR2  کم ترین مقدار  RMSE و  SSE  را نتیجه می دهد.

 

 

منبع:

حسین حاجی آقا علیزاده   رحمان سیفی       سید عباس رادمرد

1 در مورد “تولید گاز متان از پسماند مواد غذایی”

  1. بازتاب: بازیافت زباله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا