ارزش کالای آلفالاوال

در ادامه مطلب حقوق انحصاری و روش های حفظ ارزش کالای اصلی همچون بسته بندی مخصوص که با استفاده از فونت ویژه و حکاکی اسم و شماره انحصاری بر روی تک تک اقلام تولیدی می تواند راهکاری مناسب برای ایجاد فرق ظاهری در جهت کمک به خریدار در تشخیص کالای اصل و غیر اصل باشد …

ارزش کالای آلفالاوال ادامه مطلب »