پنیر UF

 و پر کردنتولید پنیر سفید UF  : تولید پنیر سفید با استفاده از تکنولوژی پیشرفته اولترافیلتراسیون از سال 1976 در دانمارک آغاز و عمده محصولات تولیدی به کشورهای خاورمیانه صادر گردیده است . کاربرد صافی‌های غشایی اولترافیلتراسیون(UF) در صنایع شیر را می‌توان پس از دستگاه خامه‌گیر سپراتور و پاستوریزاتور صفحه‌ای مبدا تحولی بزرگ در تکنولوژی …

پنیر UF ادامه مطلب »