پنیر گودا

تاریخچه پنیر گودا: پنیر گودا پنیری تقریباً سفت و زردرنگ است که از شیر گاو درست می‌شود. این پنیر اولین بار در شهر خاودا (گودا) ساخته شد و هم‌اکنون در سرتاسر جهان با همین نام شناخته می‌شود. در ایران اولین بار توسط کارخانه های کالین و کاله به خط تولیدشان اضافه شد و در بسته …

پنیر گودا ادامه مطلب »