انواع پمپ در صنایع غذایی :

مقدمه پمپ (Pump) وسیله‌ای است که با گرفتن نیروی مکانیکی از یک منبع خارجی و انتقال آن به سیال، باعث افزایش فشار و در نهایت انتقال آن به محل مورد نظر، حال چه به ارتفاع بالاتر و چه به پایین دست، می شود؛ میتوان گفت پمپ وسیله‌ای است که سیال را از محلی به محل …

انواع پمپ در صنایع غذایی : ادامه مطلب »