ماءالشعیر بدون الکل ؟

تاریخچه ماءالشعیر: از چند هزار سال پيش مردم در مصر باستان از نوعي نوشيدني تحت عنوان آبجو استفاده مي کردند. همزمان با آن، مصرف يک نوشيدني با همان خصوصيات که  از ارزن ( ارزن حاصل تخمیر جو ) تهيه مي شد، در ميان قبايل آفريقايي رواج يافت. به تدريج اين نوشيدني الکلي در تمام دنيا …

ماءالشعیر بدون الکل ؟ ادامه مطلب »