تکنیکهای کاهش اتلاف ضایعات

تکنیک هایی را کشف کنید که شرکت‌های پیشرو در مسیر خود به سمت اتلاف صفر استفاده می‌کنند در صنعت غذا و نوشیدنی، ما به طور فزاینده ای از ردپای محیطی خود آگاه هستیم . ضایعات مواد غذایی بخش بزرگی از آن را تشکیل می دهند. یک چهارم از گازهای گلخانه ای تولید مواد غذایی به …

تکنیکهای کاهش اتلاف ضایعات ادامه مطلب »