سیستم های کنترل و فن آوری اطلاعات :

سیستم‌های کنترل و فن‌آوری‌ اطلاعات,  برای بهینه‌سازی بهره‌وری در فرآیندهای تولید باکمی دخالت انسان است. صنعتی به ما کمک می کند تا با استفاده از سیستم های کنترلی مختلف مانندمدار منطقی قابل برنامه ریزی (PLC)، رابط انسان و ماشین (HMI) و روباتیک، عملیات کارخانه را در شرایط بهینه تر پردازش کنیم.