فیلتراسیون

با توجه به استقبال خوب مخاطبان سایت بر آن شدیم که مطلب بیشتری در این زمینه منتشر کنیم . فیلتراسیون فیلتراسیون فرآیند جداسازی مواد جامد معلق از مایع است که باعث می‌شود ماده جامد از منافذ ماده‌ای به نام فیلتر عبور کند.  فیلتر ممکن است کاغذ، پارچه، پشم پنبه، آزبست، سرباره یا پشم شیشه، ظروف …

فیلتراسیون ادامه مطلب »