انواع بستنی ؟

تاریخچه بستنی : تولید و مصرف بستني از اواخر دوره ناصرالدين شاه در ايران شروع شد.بستني مخلوط منجمدي از ترکيبات اجزاء زیر می باشد : شير، مواد شيرين کننده، پايدار کننده، امولسيفاير و مواد مولد عطر و طعم مي باشد.