logo

افزودنی های غذایی

افزودنی های مجاز شیمیایی در صنایع غذایی

افزودنی های مجاز شیمیایی در صنایع غذایی : افزودنی های غذایی شیمیایی دارای انواع مختلفی است که در ادامه درباره یکی از آنها صحبت می کنیم .هدف این افزودنی ها بهبود ظاهر و قوام غذاها و افزایش کیفیت نگهداری آنهاست .وظیفه آنها جلوگیری از ادغام قطرات معلق و شکستن امولسیون است .   امولسیفایر، انواع …

افزودنی های مجاز شیمیایی در صنایع غذایی ادامه مطلب »

افزودنی های غذایی

هر جسمی که بطور عمومی مصرف گردد، می بایست نتایج مستقیم یا غیر مستقیم از مصرف آن عاید و یا جزء ترکیبی گردد و یا بر ویژگیهای هر ماده غذایی (تأثیر بر تولید، ساخت، آماده کردن، فرآیندکردن، بسته بندی، تیمار کردن، حمل ونقل یا نگهداری ماده غذایی) تأثیر گذارد.

اسکرول به بالا