Alfa flash ZLD :

مقدمه : به دلیل اینکه به فصل تابستان نزدیک می شویم  و موضوع صرفه جویی در مصرف آب و بازیافت حائز اهمیت می باشد . کارخانجات در تلاش برای استفاده از دستگاه ها جهت صرفه جویی هستند . که در ادامه درباره دستگاهی صحبت خواهیم کرد که این کار را انجام می دهد .  . …

Alfa flash ZLD : ادامه مطلب »