آب پنیر و کاربردهای آن در صنایع غذایی

مقدمه : با توجه به افزایش تنوع در تولیدات صنایع لبنی و تولید آب پنیر به عنوان یک زیر فرآورده ، فرآوری این ماده در صنعت بسیار حائز اهمیت می باشد . تعریف آب پنیر آب پنیر فاز محلول شیر است که بعد از انعقاد کازئین در اثر عمل مایه پنیر یا باکتری های لاکتیکی …

آب پنیر و کاربردهای آن در صنایع غذایی ادامه مطلب »