logo

آموزش

تاثیر آموزش در سیستم کاری و نیروی انسانی

مقدمه :

با توجه به تغییرات پرشتاب در جهان معاصر و رقابت شدید سازمان ها برای دستیابی به منابع ثروت ، توجه جدی به منابع انسانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است .

در این راستا توجه به رویکردهای نوین در امر آموزش نیروی انسانی بسیار جدی است زیرا سرمایه گذاری در امر آموزش ، افزایش ‌بهره وری نیروی انسانی را بدنبال دارد.

اهمیت :

 • امروزه پیشرفت وتوسعه فناوری و ارتقاء سطح تکنولوژی محصولات در گرو علم و دانش بشری است . . زیرا آموزش یکی از مهمترین عوامل توسعه کشورهاست .
 • در سال های اخیر بحث بهره وری در کشور ما اهمیت فراوانی یافته و چه در محافل آکادمیک و علمی و چه در محافل اجرایی صحبت از بهره وری است .
 • آموزش مجموعه ای از رویدادهای “به عمد ترتیب داده شده” است که برای حمایت از فرآیندهای درونی یادگیری، طراحی شده است.
 • آموزش و توسعه به منظور آماده سازی کارکنان برای مشاغل جدید را به طور جهانی نیز مهم تر شده است .
 • آموزش نمی تواند به تنهایی کارمندانی که بهره وری ندارند به افراد موثری تبدیل کند .
 • بهترین روش بررسی اثر آموزش این است که آن را یک ابزار بدانید .
 • یک مدیر هم باید آموزش را به عنوان ابزاری برای توسعه شغلی انتخاب کند .

آموزش چیست ؟

 

دوره های آموزشی :

 1. تولید ، توزیع و مصرف بخار در صنایع لبنی
 2. شیر و فرآوده های لبنی استریل (UHT )
 3. استفاده از مواد پودری در محصولات لبنی
 4. پاستوریزاتور
 5. اواپراتور
 6. سپراتور ،کلاریفایر و باکتوفیوز در صنایع لبنی
 7. هموزنایزر در صنایع لبنی
 8. رئولوژی کاربردی و فرمولاسیون محصولات لبنی جدید
 9. روشهای تهیه و آماده سازی هوای بهداشتی سالن تولید و دستگاه های پروسس
 10. اصول انتخاب ، کاربرد ، تعمیر و نگهداری شیر آلات و ماتریکس ها در صنایع لبنی
 11. کاربرد همزن ها در فرآیندهای لبنی
 12. سیستم های غشایی و کاربرد آن در صنایع لبنی
 13. اصول و کاربرد سیستم های شستشو (CIP)
 14. لوله کشی در صنایع لبنی
 15. مبدلهای حرارتی صفحه ای
 16. پمپ های سانتریفیوژی و کاربرد آن در فرآیندهای لبنی
 17. پمپ های غلیظ کش و کاربرد آن در فرآیندهای لبنی
 18. مخازن صنایع لبنی
 19. فرآورده های تخمیری شیر
 20. دوره کاربری ابزار دقیق در صنایع لبنی
 21. فراوری خامه ، کره ، روغن

 

مفهوم آموزش :

 • آموزش یعنی کلیه کوشش هایی که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ، مهارت های فنی و حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام و پذیرش مسؤولیت های شغل خود می نماید.
 • آموزش به فعالیت های از پیش طرح ریزی شده ای گفته می شود که با هدف ایجاد یادگیری در فراگیران به صورت کنش متقابل با رابطۀ دو جانبه انجام می شود.
 • آموزش تغییر دانش ، نگرش و تعامل با همکاران است.همچنین کوشش در جهت تغییر آگاهی های افراد است که فرد را برای کسب آگاهی های تازه ، برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورش داده و جهت فکری و سرنوشت انسان ها را تغییر می دهد.
 • آموزش تجربه ای مبتنی بر یادگیری و به منظور ایچاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد ، تا او را قادر به انجام کار و بهبودبخشی ، توانایی ها ، تغییر مهارتها ، دانش ، نگرش و رفتار اجتماعی نماید.بنابر این آموزش به مفهوم تغییر دانش ، نگرش و تعامل با همکاران است .
 • آموزش یعنی کلیه کوشش هایی که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ، مهارت های فنی و حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام و پذیرش مسؤولیت های شغل خود می نماید.
 • آموزش به فعالیت های از پیش طرح ریزی شده ای گفته می شود که با هدف ایجاد یادگیری در فراگیران به صورت کنش متقابل با رابطۀ دو جانبه انجام می شود.

 

هدف آموزش :

 • به طور کلی هدف هر فعالیت آموزشی ، تغییر در رفتار عملی افراد می باشد که به افزایش مهارت و دانش در نزد فراگیران منجر شود. به طوری که کارکنان بتوانند شغل فعلی خود را به طور مؤثر و کارآمد انجام دهند.
 • آموزش دارای اهدافی از قبیل توسعه مهارت ها، تغییر رفتار و افزایش صلاحیت ها می باشد .
 • اهداف آموزش انواع سطوح مهارت ها ، توانایی ها ، دانش و نگرش شرکت کنندگانی که برنامه کامل آموزش آنها را در بر می گیرد مشخص می کند مهارت های مورد نیاز را به سه گروه تقسیم می نمایند : مهارت های فنی ، مهارت ایجاد ارتباط با افراد و مهارت حل مسأله
 • آموزش در محیط کار می تواند راه حل مشکلات باشد .اما مهم این است که چه مشکلی را می توان با آن حل کرد . به دلیل عدم تطابق مشکلات کسب و کار با راهکارهایی که آموزش برای حل این مشکلات ارائه می دهد .
 • اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی موجب می شود تا افراد بتوانند متناسب باتغییرات سازمانی و محیط به طور موثر فعالیت هایشان را ادامه داده و بر کارایی خود بی افزایند .
 • استفاده صحیح از نیروی انسانی به مشابه ارزشمندترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله حایز اهمیت مورد توجه سازمان ها بوده است.

هدف آموزش

اثرات آموزش :

 • آموزش کار آفرین ابزار و قویترین فرآیند موجود برای انتقال دانش مهارت به نیروی انسانی و تقویت نمودن آنان برای انجام وظایف می باشد .
 • مردم آموزش دیده ، از ابزارهای مناسبی برای مقابله با محرومیت های اجتماعی برخوردار بوده و می توانند تصمیماتی بگیرند که بر زندگی آنها تاثیر مثبتی داشته باشد .
 • آموزش می تواند به ایجاد درک عمومی در مورد اهداف سازمان ، نشان دادن تعهد و وفاداری مدیریت به کارکنان و آماده کردن افراد برای افزایش مسئولیت ها و مشارکت آنان در سازمان به روش های جدید کمک کند .
 • آموزش در مواردی مثل ساختار ضعیف کاری ، عدم تناسب کار با شخص ،اختیارات و مسئوولیت های نامشخص و دیگر مسائل سازمانی تاثیر گزار نیست .

اثرات آموزش

انواع روشهای یادگیری (آموزش ) :

 •  گروهی و طولانی
 •  عمومی و یا شخصی
 •  روزانه
 •  مبتنی بر تکنولوژی روز

بیشتر آموزش ها ، ضمن خدمت به افراد داده می شود . این کار به این دلیل انجام می شود که آموزش های ضمن خدمت ساده تر و معمولاً کم هزینه تر می باشند.

الف) آموزش عالی ( دانشگاهی )

ب ) آموزش قبل از اشتغال به کار ( توجیهی)

ج ) آموزش های حین خدمت ( رسمی )

د ) آموزش های تخصصی برای پذیرفتن مسئولیت یا حرفه ای معین

 

در اینجا چهار نوع آموزش برای کارکنان پیشنهاد می شود.

آموزش قبل از خدمت :

فرد قبل از پیوستن به سازمان به آن نیاز دارد تا بتواند توانایی های لازم برای به دست آوردن شغل را کسب کند.

آموزش بدو خدمت :

در جهت توجیه کارکنان جدید و آشنا کردن آنها با روند فعالیت سازمان و تشکیلات آن ، وظایف محوله و قوانین و مقررات مربوط به امور گوناگون سازمان است .

آموزش ضمن خدمت :

در صحنه واقعی کار و هم زمان با انجام دادن وظایف شغلی ، به کارکنان ارائه می شود و این آموزش به افراد کمک می کند تا بر اساس انتظارات سازمانی ، اخلاقی ، اجتماعی و با توجه به مسائل فردی و سازمانی رفتارهای مناسبی از خود نشان دهند.

آموزش بعد از خدمت:

به منظور آمادگی بیشتر کارکنان برای ورود به دوران بازنشستگی ارائه می گردد. این آموزش در زمینه کسب مهارت های درآمدزا ، نحوه مواجه با خلاء قدرت ناشی از بازنشستگی ، نحوه گذران اوقات بیکاری و نحوه تأمین وحفظ سلامت فیزیکی و روانی به بازنشستگان کمک می کند.

یادگیری

 

تعاریف و مفاهیم بهره وری :

 • کلمۀ بهره وری به معنی قدرت و قابلیت تولید است .
 • در مطالعات انجام شده پیرامون بهره وری توسط سازمان ها و صاحب نظران ، تعاریف متعددی از بهره وری ارائه شده است . در ذیل به تعدادی از این تعاریف اشاره می شود.
 • از دیدگاه سازمان همکاری اقتصادی اروپا بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار با ارزش محصول بر مقدار با ارزش یکی از عوامل تولید به دست می آید. بر این اساس می توان از بهره وری سرمایه ، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد .
 • از دیدگاه سازمان ملی بهره وری ایران بهره وری یک فرهنگ و یک نگرش عقلانی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه کردن فعالیت ها برای دستیابی به زندگی بهتر است .
 • در واژه نامه بهره وری که از انتشارات داخلی سازمان ملی بهره وری ایران است ، بهره وری را این گونه بیان کرده اند : « بهره وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع ، نیروی انسانی ، تسهیلات و ….. به روش عملی . کاهش هزینه های تولید ، گسترش بازارها ، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی است.

بهره وری

عوامل مؤثر بر بهره وری :

مجموعه عوامل مؤثر بر بهره وری یک سازمان از دو بعد اصلی تشکیل می گردد :

الف) عوامل خارجی : ( دولت و زیرساخت ، منابع طبیعی ، تغییرات ساختاری و ….)

ب ) عوامل داخلی : ( عوامل انسانی و عوامل تکنولوژیکی )

 

ارتباط بین آموزش و بهره وری:

 • حال این سؤال مطرح است که آیا بین آموزش و بهره وری ارتباطی منطقی وجود دارد یا خیر و اگر ارتباط وجود دارد به چه صورتی بهره وری را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
 • برای پاسخ دادن به این سؤال باید به موضوع مسیر شغلی افراد اشاره ای داشته باشیم . مسیر شغلی عبارتند از پست ها و شغل هایی که یک نفر در طول زندگی خود داشته است . افراد از نظر مسیر شغلی چهار مرحله را طی می کنند : کنکاش ، تثبیت ، وضعیت ، مرحله میانی و نهایی
 • در مرحلۀ کنکاش فرد خود را برانداز می کند و مشاغل گوناگون را مورد ارزیابی قرار می دهد .این مرحله قبل از پیوستن به یک کار قرار می گیرد .
 • در مرحلۀ تثبیت ، وضعیت فرد مورد پذیرش همتایان خود قرار می گیرد . شغل یا حرفه ای را می آموزد و در دنیای واقعی طعم موفقیت یا شکست را می چشد .
 • در مرحلۀ میانی شخص باید دوره کارآموزی را گذرانده و به مرحله رهروی رسیده باشد . در این مرحله هر گونه اشتباهی ، جریمه سنگینی داشته است .

 

نتیجه گیری :

 • با توجه به محدودیت های منابع و نامحدود بودن نیازهای انسان ، افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی رحمانه در اقتصاد جهانی ، بهبود بهره وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است .بدون شک رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلف در نرخ رشد بهره وری آنها نهفته است .و در دنیای رقابت امروز کشورهایی برنده هستند که بتوانند دانش ، بینش و رفتار بهره وری را در مدیران و کارکنان خود ایجاد کنند.
 • تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر از منابع گوناگونی همچون نیروی کار ، سرمایه ، مواد ، انرژی و اطلاعات هدف تمامی مدیران سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است . یکی از عوامل تأثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی است .  نیروی انسانی به عنوان یک عامل درونی مؤثر بر بهره وری شناخته می‌‌‌‌‌شود سازمان ها باید بخشی از درآمدها و منابع خود را صرف نیروی انسانی خود کرده و این مسئله یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و چشم پوشی از امر آموزش ، تحقق اهداف سازمان و بهره وری را خدشه دار کرده و خسارتی جبران ناپذیر را بر پیکرۀ سازمان وارد خواهد کرد .
 • به منظور ارتقاء شایستگی های فنی ، توسعه شایستگی های مدیریتی ، دسترسی به آزادی عمل و تحقق امنیت شغل و در آخر رسیدن به مرحله ابتکار عمل و خلاقیت ، به امر آموزش نیاز است .

 

درخواست فرم :

فرم اطلاعات شرکتی : فرم اطلاعات شرکتی

فرم اطلاعات فردی :  فرم اطلاعات فردی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا