تاثیر کرونا بر صنعت گردشگری جهان در دوسال اخیر

تاثیر کرونا بر صنعت گردشگری : همانگونه که می‌دانید، شیوع ویروس کرونا تاثیرات منفی بسیاری در نظام  اقتصادی جهان به ویژه در صنعت گردشگری گذاشت.