پنیر فتا

پنیر فتا : این فراورده لبنی در واقع پنیر نمک سود شده حاصل از شیر گوسفند یا بز است، اما با اصل و نسبی یونانی! این پنیر یک گزینه ثابت در تهیه طیف متنوعی از غذاها، چه یونانی و چه غیر یونانی، می‌باشد.