هیستامین و مسمومیت ناشی از آن

مصرف مقادیر زیاد هیستامین همراه با غذا باعث ایجاد مسمومیت هیستامینی در مصرف کنندگان می گردد. اطلاعات چندانی در مورد محتوای هیستامین در مواد غذایی مختلف در کشور در دسترس نیست. در حال حاضر ،  میزان هیستامین در نمونه هایی از مواد غذایی مورد مصرف در رژیم غذایی انسان که بر اساس اطلاعات موجود در …

هیستامین و مسمومیت ناشی از آن ادامه مطلب »