نشاسته و فرآوری آن در آلفالاوال

  بيش ازنيمي از 60 ميليون تن نشاسته اي كه هر ساله در جهان توليد مي شود با بكارگيري سيستم ها و تجهيزات آلفالاوال فرآوري مي گردد. آلفالاوال داراي شهرت جهاني در انتقال حرارت ، جداسازي و حمل سيالات مي باشد. كه براي فرآوري كارآمد و پايداري اقتصاد عملياتي در فرآوري نشاسته مهم مي باشد. بدين …

نشاسته و فرآوری آن در آلفالاوال ادامه مطلب »