انواع و کاربرد مخمرها

  کلمه مخمر با ریشه هند و اروپایی به معنی جوش یا حباب می باشد. پاستور نشان داد که اضافه شدن حباب اکسیژن به محیط مایع مخمر، رشد سلولی را افزایش می دهد. اما تخمیر مهار می گردد. این مشاهده بعدها به عنوان اثر پاستور نامیده شد. مخمرها از ترکیبات ارگانیک به عنوان منبع انرژی …

انواع و کاربرد مخمرها ادامه مطلب »