همبرگر، غذای سریع و خوشمزه قرن معاصر

همبرگر ، یکی از غذاهای پرطرفدار این روزها،  ترکیبی از گوشت چرخ کرده و ادویه هاست. گوشت مورد استفاده برای تهیه همبرگر معمولا گوشت گاو است. در این مقاله بیشتر در این رابطه خواهیم خواهند.