بهینه سازی فرآیند کسب و کار

بهینه سازی فرایند کسب و کار مدیریت فرایند های کسب و کار با مفاهیمی چون بهینه سازی فرایند کسب و کار گره خورده است. ما در فرایندها به غیر از شناخت و مدل‌سازی به دنبال آن هستیم که بهینه‌ترین حالت‌ها را بیابیم. برای شروع، ابتدا نگاهی به معنی بهینه سازی فرایند کسب و کار می‌اندازیم.