فاضلاب صنایع لبنی + روش‌های تصفیۀ آن

استفاده از به روزترین استانداردهای رایج در طراحی و ساخت سیستم تصفیه فاضلاب صنایع لبنی مهمترین ویژگی سیستم ها در شرکت فنی مهندسی طرح و کار می باشد. انجام آنالیزهای دقیق بر روی فاضلاب خام کارخانه لبنیات و محاسبه و طراحی مدون با در نظر گرفتن کلیه پارامترهای اقتصادی، مهندسی و اخذ تاییدیه محیط زیست …

فاضلاب صنایع لبنی + روش‌های تصفیۀ آن ادامه مطلب »