شیر خشک ،تاریخچه، تولید و مصارف آن

  شیر‌خشک ترکیبی از پروتئین، کربوهیدرات، چربی، آهن، ویتامین و مواد معدنی است. این نوع شیر در شرایطی کاملاْ استریل تهیه می‌شود. ترکیب این پودر با آب مایعی خوراکی را تولید می‌کند که شبیه به شیر است. در این مقاله بیشتر درباره آن خواهیم گفت.