رژیم کتوژنیک یا کیتو+(جایگاه لبنیات در آن)

رژیم کتوژنیک یکی از رژیم های مؤثر برای کاهش وزن است. البته این رزیم بیشتر برای کاهش وزن سبک استفاده می‌شود. در این مقاله درباره رابطه لبنیات با این رژیم خواهیم خواند.