مفهوم اعداد روی روغن موتورها

مفهوم اعداد روی روغن موتورها نقش روغن موتور در خودرو حیاتی است .  در صورتی که مشکلی در عملکرد آن وجود داشته باشد، تمام کارکرد ماشین با اختلال مواجه خواهد شد. به دلیل اهمیت بالای روغن موتور، باید از سازگار بودن آن با خودرو و همچنین کیفیت بالای هر محصول اطمینان داشته باشیم.