روش های فرآوری قهوه از زمان برداشت

روش های فرآوری قهوه از زمان برداشت قبل از این که قهوه سوار به کشتی شود و از زادگاهش فاصله بگیرد ، اقداماتی بر روی آن انجام می شود. این اقدامات که به پالم گیری خیس  ( wet milling ) معروف است شامل تمامی مراحل فرآوری قهوه از زمان چیده شدن تا پالم گیری خشک …

روش های فرآوری قهوه از زمان برداشت ادامه مطلب »