قوانین ایمنی کار در کارخانه

قوانین ایمنی کار در کارخانه همان‌طور که می­دانیم اغلب کارخانه‌های تولیدی به عنوان محیط‌های شغلی با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شوند. اما اگر کارخانه برنامه ایمنی کار مناسبی داشته باشد دیگر یک محیط پر خطر نخواهد بود.