ضرورت مصرف لبنیات

گروه شیر و لبنیات مهمترین منبع تأمین کلسیم مورد نیاز بدن به شمار می ‌روند. کلسیم در تشکیل استخوان و دندان و استحکام آنها نقش ضروری و ۹۹ درصد کلسیم بدن در استخوان ها قرار دارد؛ در این گروه علاوه بر شیر، فرآورده های آن مانند ماست، پنیر و کشک قرار می ‌گیرند.