روش های تولید الکل

ملاس در زبان لاتين به معني عسل است. از زماني كه بشر به زراعت نيشكر دست يافت، پساب قندريزي هاي خود را به نام ملاس مي شناخت. در گذشته ملاس شيرين تر از امروز بود و به مصرف تغذيه ي انساني مي رسيد. قند سفيد نيز به مصرف در مراسم رسمي و طبقات ويژه اختصاص …

روش های تولید الکل ادامه مطلب »