آنتی اکسیدان ها

از جمله مهترین واکنش های سیستم های چربی ، اکسیداسیون است . وقوع هر گونه اکسیداسیون در مواد غذایی نامطلوب  به شمار می آید و منجر به کاهش کیفیت و مدت ماندگاری محصولات غذایی می شود . آنتی اکسیدان های سنتزی بیانگر سمی بودن آن ها ، هزینه های بالای تولید و بازده پایین آن …

آنتی اکسیدان ها ادامه مطلب »